Wie ben ik?

Sandra Nuytkens, van basisopleiding ben ik sociaal werker (graduaat sociale readaptatiewetenschappen) en tevens contextuele psychotherapeute.
Alvorens me te vestigen als zelfstandige psychotherapeute heb ik ervaring opgedaan als begeleidster en verantwoordelijke binnen de gehandicapten- en de bejaardenzorg.
Verder heb ik 2 jaar stage gelopen in een centrum voor levens- en gezinsvragen als psychotherapeute waarbij ik gewerkt heb met zowel volwassenen als adolescenten.
Naast mijn therapeutische werk ben ik tevens werkzaam in een oriëntatiecentrum voor jongeren van 0-18 jaar. Mijn functie van ouderbegeleider (gezins-/contextbegeleider) heb ik de laatste 10 jaar verder uitgebouwd adhv allerlei opleidingen en theoretisch onderbouw.

Gezien de voortdurende maatschappelijke veranderingen zijn we genoodzaakt levenslang te leren. Daarom volgde ik recent enkele bijkomende opleidingen:

  • Academiejaar 2018-2019: Universitaire opleiding, niveau Master of Science in de Psychologie, Profiel Klinische Psychologie: Levenslooppsychologie, Vrije Universiteit Brussel (1 ste Master).
  • Supervisie door An Hooghe: Klinisch Psychologe – Relatie en Gezinstherapeute (erkenningsnummer Psychologencommissie 2018: 752104925).
  • Studiedag: 3de PXL Scheidingscongres: Aanpak van hoog-conflictueuze scheidingen (Universiteit Hasselt).

Begeleiding van ouders:

  • De psychologie van het ouderschap (Alice Van Der Pas , methodische ouderbegeleiding).

Relatie- en gezinstherapie:

  • Verschillende stromingen relatie- en gezinstherapie: Structurele therapie (Minuchin), Contextuele therapie (Nagy), Narratieve therapie (White).

Professionele zorg bij rouw en verlies:

  • Rouw en verlies vanuit een systemisch kader (Context, Centrum voor Relatie- & Gezinstherapie, U.Z. Leuven).

Werkmethode

Ik werk hoofdzakelijk via individuele gesprekstherapie waarbij ik zoveel mogelijk de ruimere context in het gesprek tracht binnen te brengen (ouders, broers/zussen, kinderen, …)
Indien het therapeutisch proces dit vraagt, werk ik met (ouder)paren, gezinnen, …
De therapeutische stroming waarmee ik binnen mijn gesprekken werk is de contextuele therapie.

Wat is contextuele therapie?

Het contextuele gedachtegoed gaat ervan uit dat een mens nooit op zich bestaat maar steeds verbonden is met zijn of haar ruimere context.
Met ‘context’ bedoelt men een mens met zijn of haar betekenisvolle relaties.
De balans tussen geven en ontvangen staat hierbij centraal.

Bronnen ...

Doelgroep

Adolescenten, volwassenen, ouderen en personen met een handicap.
Mensen met levensvragen: een kritieke levensfase, ontevredenheid over zichzelf, levensmoeheid, verliesverwerking, …
Mensen met vragen en problemen ten gevolge van moeilijk lopende relaties (partnerrelatie, ouder-kind relatie, etc.), gezinsproblematieken, …
Moeilijkheden met het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis, met in het bijzonder:
- eigen ziekteproces: bv. verlies van lichamelijke functies, handicap, …
- ziekteproces van een naaste: bv. dementie, handicap, …
- rouwproces

Praktisch

Via telefoon of mail wordt er een eerste afspraak gemaakt. In dit eerste gesprek worden een aantal gegevens uitgewisseld.
- Wie ben je? Welke zijn je klachten en verwachtingen?
- Wie ben ik? Wat mag je verwachten?
De therapeutische doelstellingen worden in overleg bepaald.
Indien wenselijk word je doorverwezen naar een collega.
Hoeveel gesprekken er zullen plaatsvinden, hoe frequent je op gesprek dient te komen, …, kan niet op voorhand bepaald worden en is afhankelijk van een aantal factoren.

Tarief

Een gesprek duurt 50 min en kost 60 Euro.

Contact

Gesprekken vinden enkel op afspraak plaats via:

0486/55.39.87 of [email protected]